A+B=AB14

XXX A+B=AB14
IV Artishok Biennale
A+B=AB14
17.09. – 11.10. 2014
Mūkusala Art Salon, Mūkusalas Street 42, Riga

This year from September 17 till October 11 Artishok Biennale (AB) titled “A+B=AB14” will take place at the Mūkusala Art Salon, Riga. This is the first time for AB to take place outside of Estonia. AB is an exhibition format combining ten artists with works created for AB and ten critics writing about each of the works on display. Critics’ accomplishments will be presented in the exhibition alongside the newly made artworks.

The aim of AB is to actualize the synergy between critical and creative thinking. Artforum magazine contributing editor, artist and gallerist John Kelsey writes that nowadays the critic has chosen to become a hack or a cook and criticism as such remains tied to outmoded social relations. As the way out of closed circle Kelsey suggests finding a new critical distance, or learning to deal with the loss of distance. Once the critic has renegotiated distance, it is nevertheless very probable that she will return, even though she might not be recognizable as such. (John Kelsey Rich Texts: Selected Writing for Art. 2012). Accepting the problems surrounding the so called old criticism and taking into consideration Kelsey’s ideas, AB tries to follow the same idea of renegotiated distance. By placing the critics into the same space with the artists, curators make an attempt to break the traditional space-time gap between art and criticism.

Participating artists from Estonia are: Kristi Kongi, Laura Kuusk, Jass Kaselaan, Martiini, Margus Tamm. From Latvia: Kristīne Alksne, Jana Briķe, Krisš Salmanis, Arturs Bērziņš, Ivars Grāvlejs. Participating art critics from Estonia are Tanel Rander, andreas w, Peeter Talvistu, Mari Kartau, Elena Šmakova. From Latvia: Maija Rudovska, Jānis Taurens, Valts Miķelsons, Pauls Bankovskis, Anna Salmane. AB14 is curated by Šelda Puķīte (LV) and Indrek Grigor (EST). Design by Kristians Brekte.

AB program will open on September 17, 2014 when the first from the altogether ten art pieces is presented. Each artwork will be accompanied by ten texts written by the critics about the particular piece. Every opening evening will be closed with a Critic Talk involving participants of AB14. The program will continue – following the same formula – for ten days until all the works have been added to the exhibition and hundred critical texts presented, thus the exhibition can be considered ready. As such the show will stay on display for two more weeks from September 27 till October 11, 2014.

The fourth AB is taking place at the Mūkusala Art Salon, a private, non-commercial gallery which also owns a remarkable collection of mostly Latvian art from different periods. Curators have chosen ten works from the collection to be displayed within the exhibition alongside the newly created works. Those ten works were allocated as comments on the practice of the ten participating critics, who were then each asked to write an extra article about their work.

Critics and Mūkusala Art Salon collection works in dialog:

Peter Talvistu (EST) = Kristaps Ģelzis. Left Coast. 2007
Anna Salmane (LV) = Reinis Hofmanis. Sale. 2010
Mari Kartau (EST) = Otto Zitmanis. Thus Love the Latvians. 2011
Jānis Taurens (LV) = Reinholds Kasparsons. The Young Chess Player. 1936
Elena Šmakova (EST) = Harijs Brants. Candy Eater. 2012
Maija Rudovska (LV) = Ēriks Apaļais. Words Words. 2011
andreas w (EST) = Visvaldis Ziediņš. Shoe with Beeswax Cells. Undated
Pauls Bankovskis (LV) = Kārlis Vītols. The Rape of Eurobabe. 2010
Tanel Rander (EST) = Kārlis Hūns. Landscape with the Young Fisherman. 1876
Valts Miķelsons (LV) = Valdis Krēsliņš.Sign of the Times. 2010

AB as a format was born in Estonia and the first three events took place in Tallinn and Tartu, involving only Estonian artists and critics, with occasional foreign guests among the critics. Now, in 2014, AB has become a collaboration project between Estonia and Latvia involving participants from both countries.

The Fourth Artishok Biennale “A+B=AB14” is supported by Culture Ministry of Republic of Estonia, Cultural Endowment of Estonia, State Culture Capital Foundation of Latvia and Lux Express

For more information: www.mmsalons.lv and www.artishokbiennale.org

Info:
Šelda Puķīte
selda.pukite@gmail.com
+371 282 100 81

Indrek Grigor
indrekgrigor@gmail.com
+372 555 914 25

 

——-

Artishok Biennāle IV
A+B=AB14
17.09.- 11.10.2014
Mūkusalas Mākslas salons, Mūkusalas iela 42, Rīga

No šī gada 17. septembra līdz 11. oktobrim Mūkusalas Mākslas salonā, Rīgā, norisināsies ceturtā Artishok Biennāle (AB) ar nosaukumu A+B=AB14, Latvijas galvaspilsētai pirmo reizi kļūstot par izstādes mājvietu ārpus Igaunijas teritorijas. AB formāta kodolu veido desmit mākslinieki, kuru uzdevums ir radīt jaunus, iepriekš publiski neizstādītus darbus, un desmit kritiķi, kas reflektēs par izstādīto lakoniskos komentāros. Kritiķu veikums tiks eksponēts līdzās jaunizveidotajiem darbiem.

AB mērķis ir aktualizēt un stimulēt radošās un kritikās domāšanas sinerģiju. Mākslinieks, galerists un viens no žurnāla Artforum redakcijas locekļiem Džons Kelsijs (John Kelsey) raksta, ka mūsdienu kritiķis ir izvēlējies kļūt par skribentu vai tā saucamo kūku cepēju, saglabājot saites ar jau novecojušām sociālām vērtībām. Kā potenciālo izeju no noslēgtā apļa Kelsijs iesaka rast jaunu kritisko distanci vai samierināties ar faktu, ka tā ir neizbēgami zaudēta. Ja kritiķiem izdosies atrast šo distanci, kritika kā disciplīna atgriezīsies, tikai jau pavisam citā veidolā (Joan Kelsey. Rich Texts: Selected Writing for Art. 2012). AB veidotāji, saredzot problēmas, kas pastāv tā saucamajā vecajā kritikā un ņemot vērā Kelsija idejas, cenšas sekot līdzīgai domai, meklējot jauno mākslas kritikas pozīciju. Ievietojot kritiķi vienotā telpā ar mākslinieku, projekta rīkotāji cenšas pārvarēt tradicionālo laiktelpas plaisu, kas mēdz pastāvēt starp šo divu profesiju praktizētājiem.

Ceturtajā AB piedalās sekojoši kuratoru izvēlēti mākslinieki no Igaunijas: Kristi Kongi, Laura Kūska (Laura Kuusk), Jass Kaselāns (Jass Kaselaan), Martiini un Margus Tamms (Margus Tamm), no Latvijas Kristīne Alksne, Jana Briķe, Krisš Salmanis, Arturs Bērziņš, Ivars Grāvlejs. Mākslas kritiķu plejādi no Igaunijas pārstāv Tanels Randers (Tanel Rander), andreas w, Pēteris Talvistu (Peter Talvistu), Mari Kartau un Elena Šmakova no Latvijas Maija Rudovska, Jānis Taurens, Valts Miķelsons, Pauls Bankovskis, Anna Salmane. 2014. gada AB14 kuratori ir Šelda Puķīte (LV) un Indreks Grigors (EST). Biennāles dizaina autors ir Kristians Brekte (LV).

AB programma tiks atklāta 17. septembrī, kad tiks izstādīts pirmais no desmit mākslas darbiem kopā ar desmit par konkrēto tēmu veidotiem kritiķu komentāriem. Programma turpināsies desmit dienas pēc kārtas, ik dienas atklājot viena mākslinieka darbu un tam veltītās mākslas kritiķu refleksijas. Katru dienu līdz ar jauna mākslas darba prezentāciju, vakars tiks noslēgts sarunā ar kādu no pasākumā iesaistītajiem dalībniekiem. Pilnā apjomā – ar visiem biennāles laikā radītajiem mākslas darbiem un kuratoru atlasītiem kritiķu tekstiem – izstāde būs pieejama apmeklētājiem vienu nedēļu – no 27. septembra līdz 11.oktobrim.

Par ceturtās AB norises vietu ir izvēlēts Mūkusalas Mākslas salons. Tā kā šā gada biennāles mājvieta ir arī lielas Latvijas mākslas kolekcijas privāta krātuve, izstādē līdzās jaunradītajiem darbiem būs iespējams apskatīt desmit atlasītas vienības no kolekcijas, katram kritiķim pa vienai atsevišķa komentāra veidošanai. Mākslas darbus kuratori ir atlasījuši, domājot par katru kritiķi un viņa radošo darbību individuāli.

Kritiķu un Mūkusalas Mākslas salona kolekcijas darbu pāri:

Pēteris Talvistu (EST) = Kristaps Ģelzis. Kreisais krasts. 2007
Anna Salmane (LV) = Reinis Hofmanis. Foto no sērijas “Sale”. 2010
Mari Kartau (EST) = Otto Zitmanis. Kā mīl latvieši. 2011
Jānis Taurens (LV) = Reinholds Kasparsons. Mazais šahists. 1936
Elena Šmakova (EST) = Harijs Brants. Konfekšu ēdāja. 2012
Maija Rudovska (LV) = Ēriks Apaļais. Vārdi Vārdi. 2011
andreas w (EST) = Visvaldis Ziediņš. Kurpe ar bišu vaska šūnām. Bez datējuma
Pauls Bankovskis (LV) = Kārlis Vītols. Eirobeibes nolaupīšana. 2010
Tanels Randers (EST) = Kārlis Hūns. Ainava ar mazo makšķernieku. 1876
Valts Miķelsons (LV) = Valdis Krēsliņš. Laikmeta liecība. 2010

Ideja par AB kā jaunu izstādes formātu dzima Igaunijā. Pirmās trīs izstādes notika Tallinā un Tartu, iesaistot Igaunijas māksliniekus un kritiķus, kā arī atsevišķus kritiķus no ārvalstīm. Šobrīd biennāle ir kļuvusi par Latvijas un Igaunijas sadarbības projektu, iesaistot dalībniekus no abām valstīm.

Ceturto Artishok Biennāli. A+B=AB14 atbalsta Igaunijas Kultūras ministrija, Igaunijas Kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts Kultūrkapitāla fonds un Lux Express.

Vairāk informācijas par pasākumu: www.mmsalons.lv un www.artishokbiennale.org

Kontakti informācijai:
Šelda Puķīte
selda.pukite@gmail.com
+371 282 100 81

Indrek Grigor
indrekgrigor@gmail.com
+372 555 914 25

——-

VI Artishoki Biennaal
A+B=AB14
17.09. – 11.10. 2014
Mūkusala Art Salon, Riia

17.09. – 11.10. 2014. aasta septembris toimub Riias neljas Artishoki Biennaal, A+B=AB14.

Artishok Biennaal (AB) on näituseformaat, mis koondab kümmet kunstnikku, kellest igaüks esitab näitusele ühe uue teose, ja kümmet krtiitikut, kes kirjutavad artikli kõigi esitatud teoste kohta. Kriitikute tekste eksponeeritakse näitusesaalis samaaegselt kunstnike teostega.

AB intensiivne kümnepäevane maraton algab 17. septembril, kui toimub kümnest uudisteosest esimese avamine. Paralleelselt teosega esitletakse ka kümmet vastse teose kohta kirjutatud kunstikriitilist teksti. Sama stsenaarium kordub päevast päeva, kuni kõik kümme teost on näitusele lisandunud ja kõik sada teksti avaldatud. Sellega võib AB näituse valminuks kuulutada, ning see jääb tervikuna 11. Oktoobrini kõigile avatuks.

AB kui näituseformaat sündis Eestis, eesmägiga taaselustada kunstikriitikat. Kolm esimest biennaali toimusid Tallinnas ja Tartus, kaasates ennekõike Eesti kunstnike ja kriitikuid üksikute väliskülalistega kriitikute ridades.
AB14 on Eesti ja Läti kuraatoritetandemi koostööprojekt, mille raames on näitusel osalema palutud järgmised kunstnikud ja kriitikud:

Osalevad kunstnikud (EE): Kristi Kongi, Laura Kuusk, Jass Kaselaan, Martiini, Margus Tamm.
(LV): Kristīne Alksne, Jana Briķe, Krisš Salmanis, Arturs Bērziņš, Ivars Grāvlejs.
Osalevad kriitikud (EE): Tanel Rander, andreas w, Peeter Talvistu, Mari Kartau, Elena Šmakova.
(LV): Maija Rudovska, Jānis Taurens, Valts Miķelsons, Pauls Bankovskis, Anna Salmane.
2014. aasta Artishoki Biennaali kuraatorid on Šelda Puķīte (LV) ja Indrek Grigor (EE).
Näituse kujundab Kristians Brekte (LV)

Biennaalil osalevad kriitikud ja Mūkusala kogust näitusele valitud teosed on paari seatud järgmiselt:
Peter Talvistu (EST) = Kristaps Ģelzis. Left Coast. 2007
Anna Salmane (LV) = Reinis Hofmanis. Sale. 2010
Mari Kartau (EST) = Otto Zitmanis. Thus Love the Latvians. 2011
Jānis Taurens (LV) = Reinholds Kasparsons. The Young Chess Player. 1936
Elena Šmakova (EST) = Harijs Brants. Candy Eater. 2012
Maija Rudovska (LV) = Ēriks Apaļais. Words Words. 2011
andreas w (EST) = Visvaldis Ziediņš. Shoe with Beeswax Cells. Undated
Pauls Bankovskis (LV) = Kārlis Vītols. The Rape of Eurobabe. 2010
Tanel Rander (EST) = Kārlis Hūns. Landscape with the Young Fisherman. 1876
Valts Miķelsons (LV) = Valdis Krēsliņš. Sign of the Times. 2010

AB eesmärk on juhtida tähelepanu ilmselgele kokkulangevusele kriitilise ja loomingulise mõtlemise vahel, mis on küll üldtunnustatud kujutavas kunstis, kuid on kunstikriitika komponendina pigem maha vaikitud. Ajakirja Artforum toimetaja kunstnik ja galerist John Kelsey väidab, et tänapäeval on kriitikust saanud sissetöötatud vormi raiuv sulesepp ning kriitika enese positsioon on jäänud seotuks iganenud ühiskondliku rolliga. Väljapääsuna ummikust soovitab Kelsey otsida uusi võimalusi kriitilise distantsi taastamiseks teose ja kriitika vahel, et võimaldada suhestumist uue ühiskondliku olukorraga, kus see distants tegelikult puudub. Kui kriitikud ja kunstnikud uue olukorraga leppida suudavad, taastub tõenäolislt ka kriitika institutsioon, isegi kui see senise traditsioonilise arusaamaga kunstikriitikast enam ei sarnaneda ei pruugi. (John Kelsey, Rich Texts: Selected Writing for Art. 2012).

Kelsey üleskutsega haakudes üritab ka AB senise arusaama kriitilisest distantsist ümber vaadata. Asetades kunstniku ja kriitiku samasse ruumi, õõnestab AB teose ja kriitika vahelist traditsioonilist aegruumilise lõhet. Kuidas sellises olukorras käituda, on jäetud kriitikute ja kunstnike enese otsustada.

Langetatud otsuste ja valitud strateegiate valgustamiseks võõrustab AB14 avamistemaratoni käigus ka kümmet vestlusõhtut biennaalil osalevate kriitikutega.
AB 2014 toimub Riias Mūkusala Art Salon’is. Tegemist on mittekommertslikel eesmärkidel tegutseva eragaleriiga, millele kuulub ka tähelepanuväärne kunstikogu peamiselt Läti kunstist läbi ajaloo. AB14 kuraatorid valisid ka galerii kogust kümme teost, mida eksponeeritakse näitusel koos uute teostega. Need kümme tööd on “kommentaarid” osalevate kriitikute praktikale, kes kõik on palutud “oma” teosest ka kirjutama.

Esimene AB toimus Tallinnas 2008. aastal. Seda kureerisid Maarin Mürk ja Margus Tamm. 2010. aastal võõrustas ABd Tartu Kunstimaja ja kureeris Kati Ilves. 2012. aastal naasis AB Tallinna ja toimus Liisa Kaljula kureerimisel Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis. AB14 puhul, mis toimub Riias, võib öelda, et ABst kui Eesti-kesksest projektist on saanud Livoniat taasühendav sündmus.

IV Artishoki Biennaale A+B=AB14 toetavad Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Läti Kultuurkapital ja Lux Express

Info:
Šelda Puķīte
selda.pukite@gmail.com
+371 282 100 81

Indrek Grigor
indrekgrigor@gmail.com
+372 555 914 25